Zorgplatform Graafstroom

Home/Uncategorized/Zorgplatform Graafstroom

Zorgplatform Graafstroom

Beste lezer,

Zoals u ook via een tweetal artikelen in Het Kontakt heeft kunnen lezen hebben de eerstelijnszorgverleners, die werkzaam zijn in de het gebied van de voormalige gemeente Graafstroom, zich georganiseerd in een stichting Zorgplatform Graafstroom met deelnemers. Doel van de stichting is het verbeteren van de onderlinge contacten en elkaars werkwijze leren kennen, waardoor hun gezamenlijke patiënten/cliënten een betere, snellere en efficiëntere zorg ontvangen.

De onderlinge contacten worden versterkt middels een tweemaal per jaar te organiseren symposium waarin werkwijzen en inhoudelijke kennis worden gedeeld.

Voor de inwoners van het betreffende gebied is de website www.zorgplatformgraafstroom.nl opgezet waarop alle deelnemende zorgverleners per discipline staan vermeld. Via ‘doorklikken’ komt u op de website van de betreffende deelnemer alwaar u gegevens vindt over aanmelding en vergoeding door zorgverzekeraars.

Wij hopen zo ons steentje te kunnen bijdragen aan een betere zorg dicht bij huis.

maart 31st, 2015|