Toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens ?

Het beschikbaar hebben van uw medische gegevens in noodsituaties of bij overname van onderzoek en behandeling door een specialist kan een groot voordeel zijn. Zo beschikken zij over de actuele medicatie en de recente veranderingen in uw gezondheidssituatie.

Tevens leidt het uitwisselen van acute medicatie-overzichten tot minder fouten.

Hiervoor is uiteraard uw toestemming nodig. (u kunt ook aangeven dat u dit niet wil).

Sinds kort zijn wij aangesloten op Het Landelijk Schakelpunt, kortweg LSP genoemd. Dit verzorgt de techniek achter het uitwisselen en beschikbaar hebben van uw gegevens. Ook houden zij bij wie op welk moment inzage heeft gehad in deze gegevens. Dit is door u in te zien en te controleren.

Wij willen u vragen om binnen LSP aan te geven hoe wij om moeten gaan met uw gegevens: wel of niet delen met anderen.
U kunt hier uw toestemming geven (of niet geven) zodat duidelijk is wat er met uw medische gegevens mag worden gedaan.

Wil u meer lezen over LSP of welke gegevens u kunt laten delen of gedeeltelijk wil laten delen dan verwijzen we u naar “volgjezorg” of de folder die wij op de praktijk voor u hebben klaarliggen.