Ophalen van medicijnen door iemand anders dan de patiënt zelf

Home/Uncategorized/Ophalen van medicijnen door iemand anders dan de patiënt zelf

Ophalen van medicijnen door iemand anders dan de patiënt zelf

Ophalen van medicijnen door iemand anders dan de patiënt zelf kan ten gevolge de nieuwe privacy-regels alleen wanneer wij als apotheek beschikken over een schriftelijke machtiging van de patiënt voor de persoon die de medicijnen komt ophalen. Overigens geldt dit ook voor medische gegevens zoals een lab-briefje of verwijsbrief.

Het feit dat wij de ophaler kennen of dat de ophaler familie of zelfs echtgeno(o)t(e) is maakt volgens die wet niet uit!

Ook zal de ophaler zich in sommige gevallen moeten kunnen legitimeren in de apotheek.

De komende periode gaan wij op ruime schaal machtigingsformulieren meegeven en op andere wijze beschikbaar stellen zodat u de gelegenheid krijgt 1 of meerdere mensen te machtigen om voor u de medicijnen op te kunnen halen.

Voor u en voor ons zal deze werkwijze als omslachtig ervaren worden doch wij hebben hierin geen keus gezien de uitspraken van rechters in geschillen.

De ophaler krijgt de medicijnen in gesloten zakjes mee.

Tevens mogen kinderen jonger dan 12 jaar geen medicijnen komen halen, noch voor zichzelf noch voor anderen.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

oktober 4th, 2018|