Nieuws

Home/Nieuws/
4 10, 2018

Ophalen van medicijnen door iemand anders dan de patiënt zelf

oktober 4th, 2018|

Ophalen van medicijnen door iemand anders dan de patiënt zelf kan ten gevolge de nieuwe privacy-regels alleen wanneer wij als apotheek beschikken over een schriftelijke machtiging van de patiënt voor de persoon die de medicijnen komt ophalen. Overigens geldt dit ook voor medische gegevens zoals een lab-briefje of verwijsbrief. Het feit dat wij de ophaler kennen of dat de ophaler familie [...]

29 08, 2018

Krentenbaard

augustus 29th, 2018|

Krentenbaard is momenteel aan de orde van de dag. Krentenbaard is een besmettelijke bacteriële huidaandoening die vooral bij kinderen voor komt. Mede door de warmte en het samen dingen ondernemen komt deze ziekte op dit moment veel voor. Het kan beginnen als een rood plekje of een blaartje maar ook een muggenbult of een schaafwond die geinfecteerd raakt. Er ontstaat [...]

2 01, 2018

Plantensterolen bij een verhoogd cholesterol

januari 2nd, 2018|

De in onze voeding voorkomende plantensterolen kunnen bijdragen aan een vermindering van de opname van dierlijk cholesterol bij mensen met een verhoogd cholesterol. Deze plantaardige cholesterolen lijken op de dierlijke vorm en zorgen er voor dat de dierlijke soorten minder goed worden opgenomen. Ze komen echter in kleine hoeveelheden voor in onder andere plantaardige oliën, noten, zaden, granen, fruit en [...]

2 01, 2018

Gezonde leefstijl wint terrein

januari 2nd, 2018|

Leefstijl is een manier van leven en een gezonde leefstijl wint terrein. Deze conclusie wordt door meerdere bronnen getrokken. Vooral de voorlichting over voeding en beweging wordt als positief ervaren, terwijl dit een paar jaar geleden nog als kritiek werd opgevat. Over voeding wordt ook steeds meer bekend en met goede onderbouwing geadviseerd. De schijf van 5 is vorig jaar [...]

16 06, 2016

Alternatief statine ?

juni 16th, 2016|

Statines behoren tot een groep geneesmiddelen die het cholesterol in het bloed verlagen door de aanmaak ervan in de lever te verminderen. Uit onderzoek is gebleken dat ze, zelfs bij een normaal cholesterol, de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten verminderen. Bekende middelen zijn: Simvastatine, Pravastatine, Atorvastatine en Rovastatine. Helaas komen er bij het gebruik van een statine regelmatig [...]

26 03, 2016

Nota’s direct aan de balie betalen

maart 26th, 2016|

Beste mensen, Doordat het ons, met het nieuwe boekhoudsysteem, veel tijd kost om niet-betaalde rekeningen te achterhalen zijn we genoodzaakt over te gaan op het direct afrekenen aan de balie. U kunt uw factuur voldoen door middel van PIN-betaling of contante betaling. Uiteraard krijgt u van ons een factuur, met "betaald"-stempel, mee die u eventueel bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. [...]

11 10, 2015

Medicatiebewaking en zelfmedicatie

oktober 11th, 2015|

Als apotheek zijn wij continue bezig om uw medicijngebruik op elkaar af te stemmen zodat de verschillende medicijnen die u gebruikt doeltreffend, veilig en verantwoord zijn. Mocht u medicijnen of andere middelen via andere wegen betrekken, zogenaamde zelfmedicatie, en innemen dan kunnen deze ook van invloed zijn op uw medicatiegebruik en gezondheid. Daarom vragen wij u aan ons bekend te [...]

31 03, 2015

Zorgplatform Graafstroom

maart 31st, 2015|

Beste lezer, Zoals u ook via een tweetal artikelen in Het Kontakt heeft kunnen lezen hebben de eerstelijnszorgverleners, die werkzaam zijn in de het gebied van de voormalige gemeente Graafstroom, zich georganiseerd in een stichting Zorgplatform Graafstroom met deelnemers. Doel van de stichting is het verbeteren van de onderlinge contacten en elkaars werkwijze leren kennen, waardoor hun gezamenlijke patiënten/cliënten een [...]

25 01, 2015

Hoestklachten

januari 25th, 2015|

Veel mensen hebben momenteel last van hoestklachten en met name een droge prikkelhoest. De heersende virussen hebben een voorkeur voor het luchtwegslijmvlies waardoor dit oppervlakkig stuk gaat en vatbaar wordt voor prikkels. Dit kan droge lucht zijn of kou, doch ook warmte, rook, mist, inspanning enzovoort. Belangrijk is dan de neus open te houden en via deze verwarmende en bevochtigende [...]

25 01, 2015

Bloedprikken

januari 25th, 2015|

Bloedafname ( bloedprikken ) wordt door de thrombosedienst gedaan op donderdagochtend tussen 8.15 en 9.00 uur.