8 07, 2021

Assistente wisseling

juli 8th, 2021|

Na 26 jaar als doktersassistente en deels als apothekersassistente te hebben gewerkt in onze huisartsenpraktijk gaat Alice verder binnen de muren van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zij heeft alle patiënten en alle veranderingen meegemaakt en mede mogelijk gemaakt. Hiervoor danken wij haar hartelijk en wensen haar voldoening in haar nieuwe werk. Vrijdag 16 juli is zij nog 1x in onze [...]

24 04, 2021

Apotheek uitgifte van 15.30 tot 17.00 uur

april 24th, 2021|

Vanaf 3 mei zal de uitgifte van medicijnen tussen 15.30 en 17.00 uur zijn. Totdat de uitgifte automaat geplaatst is (begin juni) zullen de apothekersassistentes Maaike en Martine tussen 15.00 en 17.30 uur aanwezig zijn om uw medicijnen van Thorbecke-apotheek te verstrekken in ons gezondheidscentrum Oud-Alblas. Dit gebeurt aan het bekende buitenraam tussen 15.30 en 17.00 uur. Ook handverkoop kunt [...]

15 04, 2021

Apotheek per 1 mei voortgezet door Samenwerkende Apotheken Sliedrecht

april 15th, 2021|

Beste lezer, Per 1 mei aanstaande zet Samenwerkende Apotheken Sliedrecht onze zorg met betrekking tot levering van geneesmiddelen en kunst- en hulpmiddelen voort. De bereidingen vinden voortaan plaats in Sliedrecht (Thorbecke apotheek) en de levering op Oud Alblas in ons Gezondheidscentrum of via bezorging bij u aan huis. Ook in de dienst, dus de avond-, nacht- en weekend-uren, verzorgen zij [...]

30 12, 2020

Resultlab prik ook op dinsdagochtend

december 30th, 2020|

Het Resultlab komt met ingang van het nieuwe jaar ook op dinsdag van 8.00 tot 8.45 uur in ons centrum bloed prikken. Hierdoor meer spreiding over de week en minder drukte op de ochtenden. Dus voortaan op dinsdag en donderdag van 8.00 - 8.45 u bloedprikken. Graag legitimatie en papieren labformulier meenemen.

9 06, 2020

Toestemming voor het delen van uw medische gegevens

juni 9th, 2020|

Toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens ? Het beschikbaar hebben van uw medische gegevens in noodsituaties of bij overname van onderzoek en behandeling door een specialist kan een groot voordeel zijn. Zo beschikken zij over de actuele medicatie en de recente veranderingen in uw gezondheidssituatie. Tevens leidt het uitwisselen van acute medicatie-overzichten tot minder fouten. Hiervoor is [...]

8 05, 2020

De App van uw PatiëntenPortaal is vernieuwd: Foto bijvoegen mogelijk.

mei 8th, 2020|

Met de App van uw PatiëntenPortaal kunt u in het e-consult foto's toevoegen. Op deze manier verloopt het contact over zichtbare klachten beter. De App download u nadat er een eigen account is aangemaakt op het PatiëntenPortaal van onze praktijk. Zie hiervoor onze website https://www.huisartsenpraktijkoudalblas.nl    

2 01, 2018

Gezonde leefstijl wint terrein

januari 2nd, 2018|

Leefstijl is een manier van leven en een gezonde leefstijl wint terrein. Deze conclusie wordt door meerdere bronnen getrokken. Vooral de voorlichting over voeding en beweging wordt als positief ervaren, terwijl dit een paar jaar geleden nog als kritiek werd opgevat. Over voeding wordt ook steeds meer bekend en met goede onderbouwing geadviseerd. De schijf van 5 is vorig jaar [...]

26 03, 2016

Nota’s direct aan de balie betalen

maart 26th, 2016|

Beste mensen, Doordat het ons, met het nieuwe boekhoudsysteem, veel tijd kost om niet-betaalde rekeningen te achterhalen zijn we genoodzaakt over te gaan op het direct afrekenen aan de balie. U kunt uw factuur voldoen door middel van PIN-betaling of contante betaling. Uiteraard krijgt u van ons een factuur, met "betaald"-stempel, mee die u eventueel bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. [...]

31 03, 2015

Zorgplatform Graafstroom

maart 31st, 2015|

Beste lezer, Zoals u ook via een tweetal artikelen in Het Kontakt heeft kunnen lezen hebben de eerstelijnszorgverleners, die werkzaam zijn in de het gebied van de voormalige gemeente Graafstroom, zich georganiseerd in een stichting Zorgplatform Graafstroom met deelnemers. Doel van de stichting is het verbeteren van de onderlinge contacten en elkaars werkwijze leren kennen, waardoor hun gezamenlijke patiënten/cliënten een [...]

25 01, 2015

Bloedprikken

januari 25th, 2015|

Bloedafname ( bloedprikken ) wordt door de thrombosedienst gedaan op donderdagochtend tussen 8.15 en 9.00 uur.

Ga naar de bovenkant