Afspraken

Afspraken maken

Omdat we iedereen zo goed mogelijk willen helpen en tijd kostbaar is gaan alle spreekuren op afspraak (ook van de praktijkverpleegkundigen en de GGZ-medewerksters). Gemiddeld duurt een consult 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, overlegt u dit dan met de assistente.

Om een betere planning te kunnen maken, verzoeken wij u in het kort aan te geven wat de reden van het bezoek is. (ook de assistentes hebben een geheimhoudings-plicht).

Tussen 13.15u en 13.30u is het telefonisch spreekuur voor korte vragen en uitslagen van onderzoek. U wordt gevraagd dit contact kort te houden.U kunt uw vraag ook in een e-consult stellen binnen het PatiëntenPortaal.

Tijd

U kunt afspraken maken tussen 08.00 en 10.00 uur op het praktijknummer (0184) 69 13 63.

Dit geldt voor de spreekuren van huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en assistentes maar ook voor het aanvragen van huisbezoeken.

De assistente

Als spil in de praktijk verzorgt zij de dagelijkse gang van zaken: planning, afspraken, visites en adviezen. Daarnaast heeft zij eigen taken die volgens een vastgesteld protocol worden uitgevoerd. Dit zijn onder andere: urine-onderzoek, suiker-bepaling, wondbehandeling, wratten behandeling (zowel met stikstof als met monochloor), zwachtelen van onderbenen en tapen van enkels.

Ook heeft zij een speciaal spreekuur voor het verrichten van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Tegenwoordig wordt er ook Holteronderzoek door hen gedaan en sluiten zij de 24-uurs bloeddrukmeter bij u aan.

De praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundige verleent gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg aan mensen met suikerziekte (diabetes mellitus),hart- en vaatziekten en longaandoeningen (astma en COPD). Daarnaast bezoekt ze de oudere zelfstandig wonende mensen regelmatig.

Zij is opgeleid tot verpleegkundige en heeft een vervolgopleiding praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk gevolgd.

Nadat de diagnose door de huisarts is gesteld wordt u gevraagd een vervolgafspraak te maken bij de praktijkverpleegkundige ( Marian of Fieke ). Zij gaat verder met het in kaart brengen van alle gegevens die voor de patiënt en de behandeling van belang zijn. Zij doet gericht onderzoek en laat bloedonderzoek verrichten, voorts geeft zij vooral voorlichting over de ziekte en de behandeling zodat de patiënt voldoende kennis krijgt om mee te kunnen denken en beslissen. Dit wordt ook wel “zelf-management” genoemd. Elk consult wordt later met de huisarts besproken en dan volgt de behandeling of het bijstellen van de behandeling. Doordat zij volgens een goedgekeurde standaard werkt is de kans heel klein dat er iets over het hoofd wordt gezien. Op deze manier is de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

De praktijkondersteuner GGZ

Deze praktijkondersteuner- geestelijke gezondheidszorg neemt een aantal taken over van de huisarts. Zij hebben hun opleiding op  HBOnivo gevolgd en hebben ruime ervaring (maatschappelijk werk met voortgezette opleiding of is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige). Nadat de huisarts de diagnose heeft gesteld kunt u bij een van hen een afspraak maken voor vervolggesprekken en begeleiding. Zij doen hun eigen intake. Hierna zal samen met de patiënt een behandelplan opgesteld worden. In de volgende gesprekken zal dit uitgewerkt worden en soms via opdrachten in de praktijk geoefend worden. Er is op de achtergrond steeds afstemming met de huisarts.

In de loop van de behandeling kan het voorkomen dat een vorm van internet-behandeling onderdeel wordt van de behandeling. Dit kan de patiënt zelfstandig en op het gewenste moment via de computer toepassen. Dit verhoogt de effectiviteit van de behandeling. De praktijkondersteuner blijft aanspreekpunt.

Tevens worden er een aantal cursussen in groepsverband gegeven: “in de put, uit de put”, preventie van burn-out en beter slapen.

Doordat deze behandeling binnen de huisartsenpraktijk plaatsvindt is het laagdrempelig, geen wachttijden, persoonlijker en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.