Huisartsenpraktijk

Beste lezer,

Als huisartsen en medewerkers van onze huisartsenpraktijk streven we naar het verlenen van hoogwaardige huisartsenzorg voor de bij ons ingeschreven patiënten. Op deze site staat veel informatie betreffende de organisatie en de inhoud van de te leveren zorg.

Met organisatie wordt bedoeld de manier van werken en de regels die we als zorgverlenende praktijk nodig hebben om zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk te kunnen werken. Alleen op deze manier kan de juiste en kwalitatief goede zorg verleend worden. Inhoudelijk valt er het een en ander te lezen over de verschillende vormen van eerstelijnszorg die we als huisartsenpraktijk in huis hebben.

Vertrouwende u hiermee duidelijkheid te verschaffen,

Met vriendelijke groet,

Sibold en Marieke Lous

Huisartsenpraktijk Oud-Alblas

Bevindt u zich in een levensbedreigende situatie dan kunt via “druk 1” direct in verbinding komen met de assistente (onterecht gebruik zal niet worden gehonoreerd). Dit praktijknummer wordt veel gebruikt. U helpt ons door de gesprekken kort te houden. Mocht er een langer telefoongesprek nodig zijn, dan bellen wij u na overleg terug.

De praktijk is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op (0184) 69 13 63.

De deur is open tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 16.30 en 17.00 uur.
Op de overige tijden is de deur dicht en wordt u verzocht aan te bellen en u te melden bij de assistente.

Voor spoedeisende zaken zijn we bereikbaar van 07.00 tot 17.30 uur op 0184 69 13 63 en (0184) 69 39 59. Buiten deze tijden heeft altijd één van de huisartsen uit de waarneemgroep “Graafstroom” dienst.

Wij lunchen van 12.15 tot 13.15 uur. Dan zijn we voor spoedeisende zaken bereikbaar via het spoednummer (0184) 69 39 59 en de spoedkeuze op het praktijknummer.

Certificering

Certificeren is een belangrijk middel om aan anderen te laten zien hoe er gewerkt wordt in een instelling en welk kwaliteitsniveau dat werken heeft. 

Wij zijn voor de huisartsenpraktijk Dekra-gecertificeerd. Dit wil zeggen dat de Dekra elke 12 maanden ons kwaliteitssysteem en onze werkwijze in de praktijk beoordeelt en toetst aan de beroepsnorm door huisartsen (versie 2014). Bij het voldoen aan deze norm wordt het keurmerk elke 3 jaar opnieuw verstrekt.

DEKRA certificering

De verwijsbrief

Sinds 2014 heeft iedereen die voor het eerst voor een specifieke klacht verwezen wordt naar de tweede lijn of een andere eerstelijnszorgverlener die geen directe toegang heeft een verwijsbrief nodig om die zorg vergoed te krijgen. Wanneer men onder continue behandeling is van een specialist is er geen jaarlijkse verwijzing meer nodig sinds januari 2016.

Doel van de verwijsbrief is om relevante medische informatie en een duidelijke vraagstelling met de verwezen patiënt mee te sturen.
Daarom krijgt u deze direct mee of wordt deze later geschreven, uiterlijk 3 werkdagen voor de afspraakdag. Dit is afhankelijk van de wachttijd en de te verwachten medische verandering in die tussentijd.

Tegenwoordig wordt de brief, indien mogelijk, rechtstreeks naar het betreffende ziekenhuis gestuurd vergezeld van een ZD (zorgdomein) nummer. De patiënt krijgt dan bij de balie een briefje met telefoonnummer om de afspraak te maken en het zelfde ZD-nummer mee.

Een verzoek tot verwijzing achteraf (dus nadat de specialist al bezocht is) is medisch niet zinvol en wordt dus in principe niet gehonoreerd. Alleen bij overmacht wordt dit gedaan en dan alleen voor de verzekering; dus inhoudelijk zeer kort.