Uncategorized

Home/Uncategorized

Medicatiebewaking en zelfmedicatie

Als apotheek zijn wij continue bezig om uw medicijngebruik op elkaar af te stemmen zodat de verschillende medicijnen die u gebruikt doeltreffend, veilig en verantwoord zijn. Mocht u medicijnen of andere middelen via andere wegen betrekken, zogenaamde zelfmedicatie, en innemen dan kunnen deze ook van invloed zijn op uw medicatiegebruik en gezondheid. Daarom vragen wij u aan ons bekend te [...]

oktober 11th, 2015|

Zorgplatform Graafstroom

Beste lezer, Zoals u ook via een tweetal artikelen in Het Kontakt heeft kunnen lezen hebben de eerstelijnszorgverleners, die werkzaam zijn in de het gebied van de voormalige gemeente Graafstroom, zich georganiseerd in een stichting Zorgplatform Graafstroom met deelnemers. Doel van de stichting is het verbeteren van de onderlinge contacten en elkaars werkwijze leren kennen, waardoor hun gezamenlijke patiënten/cliënten een [...]

maart 31st, 2015|

Hoestklachten

Veel mensen hebben momenteel last van hoestklachten en met name een droge prikkelhoest. De heersende virussen hebben een voorkeur voor het luchtwegslijmvlies waardoor dit oppervlakkig stuk gaat en vatbaar wordt voor prikkels. Dit kan droge lucht zijn of kou, doch ook warmte, rook, mist, inspanning enzovoort. Belangrijk is dan de neus open te houden en via deze verwarmende en bevochtigende [...]

januari 25th, 2015|

Bloedprikken

Bloedafname ( bloedprikken ) wordt door de thrombosedienst gedaan op donderdagochtend tussen 8.15 en 9.00 uur.

januari 25th, 2015|

Vitamine D boven de 50 !

Vitamine D tekort is een van de belangrijkste veroorzakers van lichamelijk ongemak en beperkingen: botbreuken en krachtverlies. En het is heel makkelijk te voorkomen door op tijd te beginnen met aanvulling van de voeding met Vitamine D in tablet of druppelvorm. Advies: Vrouwen tussen 50 en 70 jaar:                 10 mcg/dag (= 400IE [...]

januari 17th, 2015|

Senioren gezonder door goede voeding

Heeft het op je 70-ste nog zin gezond te eten en te leven? Het antwoord is een volmondig   JA. Ook bij senioren! Het blijkt dat 70-plussers met een gezonde leefstijl 65% minder kans hebben op sterfte dan leeftijdgenoten die minder gezond leven en voelen zich gezonder. Een gezonde leefstijl houdt in: niet roken, regelmatig bewegen en dan liefst wat [...]

januari 17th, 2015|